Arheološke najdbe in njihov vpliv na cestnoprometni razvoj

Arheološka izkopavanja so zadnjih nekaj let kar stalnica pri kakršnih koli prenovah ceste infrastrukture v večjih mestih, kot so Ljubljana, Maribor, Piran in Novo mesto. Same arheološke raziskave malo zavirajo prenovo, saj izkopavanje zahteva obilo natančnosti in časa. Med kopanjem namreč arheologi ne želijo poškodovati najdb. Slednje nam namreč povedo veliko o nas in našem izvoru. Spoznamo življenje in dnevno rutino naših prednikov. Mestne oblasti se tako ponavadi odločijo kar za preusmeritev dnevnega življenja in prometa na druge dele mesta, tako, da lahko izkopavanja nemoteno potekajo.

Pomen izkopavanj

Marsikdo je nejevoljen, ko sliši, da so dela zaustavljena, ker potekajo arheološke raziskave na mestu prenove. Posamezniki namreč menijo, da je delo arheologov popolnoma nepotrebno. Po drugi strani pa se velikokrat sprašujejo, od kje izvirajo njihovi predniki ter kakšno življenje so imeli. Vse arheološke raziskave zahtevajo nekaj potrpežljivosti od lokalnega prebivalstva. Začasno pride do preusmeritve prometa na druge ceste, uvedbe dodatnih avtobusnih in železniških linij in preusmeritev pešcev ter kolesarjev na druge trase. Vsi izvedeni ukrepi namreč pospešijo izkopavanje in dokumentiranje najdb.

Raziskave v Ljubljani in Novem mestu

Gradbena dela ne potekajo istočasno, kot same arheološke raziskave na istem območju. Ponavadi izkopavanje in preučevanje najdb traja približno tri do štiri mesece časovni okvir je odvisen od obsega dela in razsežnosti najdb. V Ljubljani so na primer našli zanimive ostanke kanalizacijskega sistema in cestne infrastrukture. V Novem mestu so po drugi strani našli veliko grobov, žarnih gradbišč, loncev, ostankov usnja, nože in druge pripomočke. Brez začasne preusmeritve prometa in zaustavitve prenove mesta, do teh najdb vsekakor ne bi prišlo.

Varstvo kulturne dediščine

Začasna zaustavitev del zaradi poteka arheološke raziskave, je majhna cena za preučevanje naših prednikov. Zanimive najdbe v Ljubljani in Novem mestu na primer pričajo tudi o bogastvu nekaterih prebivalcev. Ohranili so se predmeti,kot so dišavnice, razkošna oblačila, kovanci, lončena in keramična posoda, usnjeni pasovi, železni obročki in podobno. Najdbe pričajo tudi o različnih statusih in položajih prebivalstva. Nekateri grobi razkrivajo bogastvo, spet drugi pa revščino prebivalstva. Preusmeritev prometa in začasni zastoji v gradnji nove prometne infrastrukture, parkirišč in garaž, so torej vitalnega pomena.

Druge objave:

admin