Čiščenje greznic je delo za profesionalce

Ob misli na komunalne storitve večino navadnih smrtnikov prevzame gnus, saj pomislimo na odpadke, kanalizacijo, greznice, lovilce maščob, male čistilne naprave … Res gre za umazano delo, ki si zato gotovo zasluži spoštovanje – nenazadnje brez ljudi, ki ga opravljajo, naša civilizacija ne bi bila tako razvita in gotovo bi se spopadali s celim kupom težav, ki ne bi bile usodne zgolj za naše zdravje, temveč tudi za naše okolje.greznica
Komunalne storitve so torej osnova za zdravo življenje in zdravo okolje. In da bi tako tudi res bilo, velja, da je potrebno zanje vedno najeti profesionalce, tako kot nam to veleva tudi zakonodaja.

Čiščenje greznic

Med najbolj neprijetna dela spada zagotovo čiščenje greznic, saj marsikatero gospodinjstvo oziroma objekt ni priključen na javno komunalno omrežje. Res je, da se stanje izboljšuje, v strnjenih in urbanih naseljih večinoma ni s kanalizacijo prav nobenih težav, drugače pa je nekoliko bolj na podeželju, kjer imajo hiše še vedno greznice, novejše pa male čistilne naprave, ki naj bi jih v naslednjih letih tudi povsem zamenjale.
Za čiščenje greznice je potrebno poskrbeti vsaj na vsaka tri leta, če v hiši redno živi večje število oseb, pa je potreba po praznjenju in čiščenju greznice še pogostejša. V prvi vrsti zato, ker se greznica hitreje napolni zaradi večje količine komunalnih voda oziroma odplak.

čiščenje greznice
Za čiščenje greznic je potrebno naročiti komunalno podjetje, ki je za opravljanje tega dela pooblaščeno in izpolnjuje vse standarde. To pomeni, da pridejo vsebino greznice izčrpati profesionalci, ki jo tudi očistijo, pregledajo in potrdijo njeno ustreznost, nato pa izčrpano vsebino odpeljejo na centralno čistilno napravo, kjer se čistijo tudi komunalne odplake iz gospodinjstev, ki so priključena na kanalizacijo. Čiščenje greznice ni le umazano delo, je tudi potencialno nevarno – v greznicah se namreč ne razvijejo le neprijetni plini, temveč uspevajo tudi anaerobne bakterije, ki so lahko zdravju precej škodljive, prav tako pa so nevarne tudi v primeru, da zaidejo v okolje.
Vsebina greznic se na čistilni napravi obdela in prečisti, tako da se lahko odpadne vode nazadnje brez slabe vesti izpustijo v okolje, običajno v tekočo vodo kot je reka, gosti odpad pa se ravno tako obdela oziroma predela v skladu s predpisi in nato uporabi v druge namene.

https://www.youtube.com/watch?v=11riKKE4o84

Druge objave:

admin