Pomembnost slovarja v današnjem svetu

Slovar je v mnogih očeh ljudi viden, kot samo kompilacija besed, ki jih lahko razvrstimo od A do Ž. Tehnično jeto res, vendar ima v sebi veliko skrivnosti, ki nam lahko izboljšajo življenje, če se z njem seznanimo. Slovar Slovenskega knjižnega jezika nam branje, pisanje kot tudi pogovore v resničnem svetu lahko olajša, če poznamo osnove. Poglejmo si kratko zgodovino te pomembne izdaje slovarja, ki se je zgodila v seriji knjig in digitalnih medijih.

Kratka zgodovina SSKJ

Vsaka knjiga v sebi nosi znanje. To je posebno pomembno za tista izdaje knjig, ki zaznamujejo zgodovino naroda. Slovar Slovenskega knjižnega jezika je ena izmed teh knjig, saj je skupek vseh besed, pomenov besed in obrazložitev slovenskega jezika. SSKJ je izšel v petih izdajah knjig, ki so si sledile:

 • 1970 – Prva knjiga, ki zajema besede od A do H
 • 1975 – Druga knjiga, ki zajema beseda od I do Na
 • 1979 – Tretja knjiga, ki zajema besede od Ne do Pren
 • 1985 – Četrta knjiga, ki zajema beseda od Preo do Š
 • 1991 – Peta knjiga, ki zajema beseda od T do Ž

Novejše različice lahko zasledimo leta 1997, ko je izšel celoten SSKJ v eni knjigi. Kmalu smo lahko videli tudi digitalne različice na disketah in CD-ROM izvedbi.

Pravilna slovnica in poznavanje besed

Slovar nam pomaga, da spoznamo veliko novih besed in njihovih pomenov. Tako se bolje in lažje izražamo ter v pogovoru hitreje pridemo do bistva. Vedno je pa odličen pripomoček, če potrebujemo poizvedeti hitro o pravilnem pisanju in izgovorjavi besed.

Če povzamemo kaj nam SSKJ nudi:

 • Pomoč pri pravilni izgovorjavi in pomenu besed
 • Glagoli, pridevniki, prislovi in druga določila nam pomagajo hitro prepoznati stavke, komu so namenjeni in kaj pomenijo
 • Lažje učenje slovnice

Kako uporabljamo besede iz slovarja

Dejstvo je, da v kateremkoli jeziku ne moremo tvoriti povedi, če poznamo samo pomene besed. Slovar nam pomaga uvrstiti sklanjatve in čase samih besed, ki nosijo bistvo stavka. Tako lahko hitreje tvorimo povedi in stavke. Pomaga nam pri:

 • Prepoznavnosti glagolov
 • Prehodnosti glagolov so izjemno pomembne, ko tvorimo ali beremo stavke, saj nam pomagajo lažje prepoznati namembnost besedila.
 • Predlogi besed
 • Predlogi besed so ključni, da razumemo sklon samostalniške ali pridevniške besede na katero se nanaša. Razumevanje predlogov je nujno, da sestavimo smiseln stavek.
 • Samostalne oblike besed
 • Samostalne oblike pridevnikov in navadni pridevniki lahko popolnoma spremenijo strukturo stavka. Če jih razumemo, nam je namen besedila takoj jasen.

Veliko razlogov je torej, da bi uporabljali knjižno ali elektronsko oblikova Slovarja Slovenskega knjižnega jezika.

Druge objave:

admin