Razbijanje tabuja – nakup nepremičnin na Hrvaškem

Za večino Slovencev je nakup ali prodaja nepremičnin Hrvaška Istra še vedno občutljiva tema. Mnogi menijo, da je postopek preveč tvegan ali prezahteven. Nepremičninski strokovnjaki pa verjamejo, da je z ustrezno pripravo in skrbnim nadzorom poteka dogodkov mogoče doseči uspešen izid posla, ki ustreza vsem pričakovanjem.

Odkrijte skrite kotičke Istre. Nepremičnine, ki vabijo k raziskovanju in pustolovščinam.

Ključna odločitev – cena nepremičnine

Nakup nepremičnine na Hrvaškem, četudi le korak od meje, je lahko za enakovredno nepremičnino tudi do 20 odstotkov cenejši kot v Sloveniji. Ta odločitev lahko predstavlja tudi privlačno naložbo, pod pogojem, da se posel izvede pravilno. Glede na aktualno stanje in bližajoče se poletje ter interes za nepremičnine na hrvaški obali, je koristno razumeti osnove takšnega nakupa.

Varstvo in jasnost transakcije

Podobno kot v Sloveniji je tudi na Hrvaškem ključno, kako se lotimo nakupa ali prodaje nepremičnine. Pametno je vključiti strokovnjaka, ki deluje v skladu z ustrezno zakonodajo in je ustrezno zavarovana za odgovornost do strank.

Pravna ureditev posredovanja – pogodbe s slovenskimi agencijami

Slovenski kupci pogosto najlažje sklenejo pogodbo o posredovanju s slovensko agencijo, ki deluje tudi na hrvaškem trgu. Tak pristop olajša komunikacijo ter reševanje morebitnih sporov, saj lahko stranki določita pristojnost sodišča, ki je običajno v Sloveniji.

Zakonske zahteve za hrvaške agencije

Nepremičninske agencije na Hrvaškem morajo delovati v skladu s strogimi predpisi o nepremičninskem posredovanju, ki ščitijo interese potrošnikov, podobno kot to velja za slovenski zakon. Sklenitev posredniške pogodbe zagotovi naročniku licenciranega nepremičninskega posrednika, ki mora imeti izkušnje in znanje o trgu nepremičnin ter ustrezno obvladovanje zakonodaje.

Vloga licenciranega posrednika

Licencirani nepremičninski posrednik ni samo skrbnik baze nepremičnin, ampak ima pomembno vlogo pri razumevanju trga, zakonodaje, prostorsko-ureditvenih aktov na lokalni ravni ter drugih dejavnikov, ključnih za uspešno izvedbo nepremičninskega posla.

Preverjanje lastništva in prostorsko-ureditvenih aktov

Ključen podatek pri nakupu nepremičnine je lastništvo prodajane nepremičnine, ki ga lahko preverite na spletnih straneh hrvaškega ministrstva za pravosodje. Vendar je pomembno vedeti, da so ti podatki odvisni od ažurnosti vpisov v elektronsko zemljiško knjigo, zato je priporočljivo tudi preveriti klasično zemljiško knjigo.

Pomembnost prostorsko-ureditvenih aktov

Pri nakupu je ključno poznati prostorsko-ureditveni akt, ki določa, ali je zemljišče primerno za gradnjo. Poleg splošnega prostorsko-ureditvenega načrta je treba upoštevati tudi podrobni ureditveni načrt, ki opredeljuje komunalno ureditev in infrastrukturo območja, kjer je zemljišče locirano.

Gradbeno dovoljenje in etažno lastništvo

Pomemben dokument pri nakupu stavbe ali posameznega dela stavbe je gradbeno dovoljenje in povezano etažno lastništvo, ki omogoča sledljivost in prepoznavnost lastništva že ob pregledu zemljiškoknjižnega izpiska. Informacije o izdanih uporabnih dovoljenjih ter etažna lastnina za posamezne dele stavbe so ključne za natančno opredelitev lastništva pri nakupu nepremičnine.

Pomembnost razvrstitve zemljišča

Razvrstitev zemljišča po namenu uporabe je izredno pomembna. Na Hrvaškem so za tuje državljane, predvsem nerezidente, postavljene zakonske omejitve za nakup zemljišč na določenih območjih, kot so kmetijska zemljišča, gozdovi, območja zaščitenih parkov in pomorsko dobro. Nakup takih zemljišč je mogoč le prek pravne osebe, ki je ustanovljena na Hrvaškem in je del hrvaškega pravnega reda.

Druge objave:

Matej