Kako izgledajo sodno overjeni prevodi?

Potrebujete sodni prevod vašega besedila, pa bi radi že v naprej vedeli, kako le – ta zgleda, da boste po prejemu prepričani, da ste prejeli tisto, kar ste naročili in kar potrebujete? To je vsekakor zelo prav, če tega še ne veste, saj je čisto vsak človek zmotljiv in ja, lahko se zgodi tudi, da naročnik napačno razume vaše naročilo ali pa vam preda navaden prevod, pa čeprav so bili naročeni sodno overjeni prevodi. Najbolj se sodno overjeni prevodi razlikujejo od navadnih po izgledu, zelo lepa primerjava pa je tukaj. Če na naredimo povzetek tega opisa, je navaden poslan samo po mailu, morajo biti sodno overjeni prevodi poslani po pošti ali pa ga morate prevzeti sami pri ponudniku, saj le kot take lahko predajate potem naprej.

Sodno overjeni prevodi imajo kar nekaj različnih izrazov, vsem pa je skupno, da jih lahko naredi le sodni tolmač

Ključno, kar je pomembno pri sodnih prevodih, je to, da jih lahko naredi samo sodni tolmač. Prav čisto nobena druga oseba z še ne vem kako dobro izobrazbo jih ne more narediti, saj so tolmačevi sodno overjeni prevodi tudi overjeni, kar pomeni, da vam potem ni treba narediti nič več, še manj jih overjati sami pri notarjih ali kjer koli drugje. Ravno zato, da pa se vidi, da pa so sodno overjeni prevodi tudi res tisti pravi in overjeni, pa jih tolmač tudi zveže z originalom, na vrvico da nalepko s svojim žigom in tudi prevodu tudi priloži izjavo o avtorstvu in prevodu, na kateri je tudi vidna številka licence. Navadni prevod nič od tega nima, ima zgolj besedilo, ki ni pravno formalno veljavno, tako kot so sodno overjeni prevodi, kar torej pomeni, da jih ni možno uporabljati za res čisto vse namene in pri čisto vsaki instituciji ali pa uradu. Če tako na hitro pogledamo, imajo in nudijo sodno overjeni prevodi mnogo več kot klasični in nekako je logična posledica, da se vse to pozna tudi na nekoliko višji ceni na avtorsko stran.

Druge objave:

Matej