Naprave, ki imajo prav posebno funkcijo ter moč

Določena delovna okolja zahtevajo posebne naprave, ki jim omogočajo, da je zrak v okolici čist. Take naprave lahko imenujemo kar odsesovalne naprave. Nujne pa so v prostorih, kjer se zaradi dela proizvede veliko prahu. To je predvsem tam, kjer se veliko vrta, žaga, brusi, reže ter podobno. Take naprave so nujne tudi zaradi zdravja vseh zaposlenih.

Odsesovalne naprave tudi tam, kjer gre za nizko nevarne prahove

Naprave, ki so zadolžene zato, da odstranijo predvsem nastali prah, so nujne tudi tam, kjer gre sicer za povsem nenevarne prahove. Pri tem na primer mislimo na hišni ali mavčni prah. Še posebej pa so nujne tam, kjer je v igri srednje ter visoko nevaren prah. Predvsem mislimo na plesen ter na izjemno nevarno stekleno volno, ki lahko zelo ogrozi naše zdravje.

Različni modeli tovrstnih naprav

Na trgu lahko najdemo najrazličnejše modele naprav za odsesavanje prahu. Priljubljen je na primer ciklonski predčistilec, ki ga lahko kupimo v različnih velikostih in kapacitet. Njegova učinkovitost čiščenja zraka je izjemna, in sicer kar 80 %, lahko tudi do 90 %. To vsekakor omogoča manjše mašenje filtra. Pod ciklon pa lahko priključimo tudi dozator in poseben transportni trak ali tako imenovani vijačni transporter.

Med zaželenimi modeli je tudi avtomatsko izpihovanje, kjer je frekvenca izpiha nastavljiva. Prav tako je nastavljiva tudi količina zraka v izpihu ter pritisk izpihovanega zraka.

Patronski filter je posebna oblika odsesovalne naprave, ki ima izjemno veliko filtrirno površino. Omogoča filtriranje neprijetnih ter škodljivih vonjav.

Kakor koli že, odsesovalne naprave so življenjskega pomena. Brez njih bi lahko v določenih delovnih okoljih prišlo do najrazličnejših obolenj med zaposlenimi. Take naprave so ponekod tudi zakonsko predpisne. Če jih podjetja v tem primeru nimajo, so lahko tudi kaznovana. Take naprave nam omogočajo, da imamo lahko ves čas dotok povsem svežega zraka, ki nam omogoča, da tudi lažje ter bolj učinkovito opravljamo svoje delo.

V industriji se uporabljajo različna rezilna orodja, s pomočjo katerih iz raznolikih surovin pridobimo želen izdelek. Preberi več …

Druge objave:

admin