Uporaba motornega olja v zimskem času

Zaradi zaostrene zakonodaje na področju škodljivih emisij pri uporabi motorjev z notranjim izgorevanjem, se industrija prilagaja z večjim razvojem motornih olj. Motorna olja pomagajo pri boljšem delovanju motorjev, delujejo kot tesnila, zmanjšujejo porabo in obremenjenost motorja. V trendu je uporaba motornih olj z nižjo viskoznostjo kot so 0W-30W in 0W-20W.

Na kaj moramo biti pozorni pri nakupu motornih olj

Prednosti motornih olj z nižjo viskoznostjo so predvsem v manjšem trenju in s tem tudi manjši porabi goriva. Olja z nizko viskoznostjo se še posebej uporabljajo v zimskem času, saj lažje stečejo v motor in ga tako bolje zaščitijo.

motorno olje

Pri nakupu olju moramo biti pozorni na dve oznaki, W in SAE. W je začetnica za Winter(zima), večje ko je število pred to oznako manj je olje viskozno in tem lažji bo zagon motorja ob nizkih temperaturah, SAE pa označuje viskoznost pri visokih temperaturah, čim višja je številka pri oznaki tem dalj časa olje ohrani svoje lastnosti.

Kako zmanjšamo temperaturno filtrirnost

Kaj pa se pravzaprav dogaja v olju ob nizkih temperaturah? Pri nizkih temperaturah se v olju izločajo kristali parafina. Parafin pa naftne rafinerije dodajajo v olje zato, da znižajo temperaturo samovžiga goriva. Če se temperatura še niža pa se mikroskopski kristali parafina začnejo združevati v skupine, ki pa lahko zmanjšajo dovod goriva v motor. Proizvajalci olj pa prav zaradi tega dodajajo v olja aditive, ki zmanjšujejo tako imenovano temperaturo filtrirnosti. Oznaka za temperaturo filtrirnosti pa je CFPP, kar pomeni Cold Filter Pluging Point.

Temperaturo filtrirnosti dizelskih goriv pri nas predpisuje standard za dizelska goriva z oznako SIST EN 590. Aditive pa se lahko uporablja za zmanjšanje temperature filtrirnosti tudi do 8°C. Pri starejših vozilih pa je treba biti previden, saj je potrebno upoštevati navodila in nasvete proizvajalca, glede na priporočene specifikacije in viskoznost.
Ko kupujemo motorno olje moramo predvsem gledati na oznake, ki so napisane na embalaži, videti moramo tudi specifikacije svojega vozila, pametno pa je tudi poslušati nasvete prodajalcev.

Druge objave:

admin